Коронавірус у Голландії: інтерв’ю з інсайдером

Як і обіцяли, ми запускаємо нову рубрику, присвячену поширенню коронавіруса в різних країнах світу

Сьогодні ми поговоримо з Таїсією Вейманс-Ковальчук з Апельдорна, Нідерланди, і з перших вуст дізнаємося про реальну ситуацію, щодо COVID-19 у всій Голландії.

Таїсія – виходець з Одеси, фотограф-фрілансер, яка давно живе в Голландії та знає про ситуацію з коронавірусом у цій країні не з чуток.

Ну що ж, Таїсія, скажіть, як давно ви живете в Голландії?

– Вже майже 17 років минуло з того часу, як я приїхала до Голландії на ПМЖ до батьків. Тут я отримала освіту, роботу, але я не забуваю своє коріння та приїжджаю до рідної Одеси дуже часто, як мінімум двічі на рік, щоб відвідати рідних і друзів або по робочих моментах.

Ви зараз працюєте над фотопроєктом, ми правильно розуміємо? Розкажіть про нього.

– Так, вірно. Я, як фотограф, разом з колегами організувала проєкт “Невідомі куточки Голландії”. Він був створений спеціально для туристів, щоб показати, що в Голландії є не тільки загальноприйняті пам’ятки, про які знають усі, як, наприклад, Амстердам або поля з тюльпанами, а й інші, не менш дивовижні місця, варті уваги.

Яка сьогодні ситуація з коронавірусом у Голландії?

– Зараз у Голландії, як і в усьому світі, перевіряють на наявність коронавіруса далеко не всіх, тому що банально не вистачає тестів. Тестують, в основному, медпрацівників, які працюють у лікарнях або, наприклад, у будинках для людей похилого віку, щоб знати напевно, що вони не заражені.

Звичайних людей тестують менше або вибірково, в основному тих, у кого є всі симптоми й показання до госпіталізації.

На сьогодні, в Голландії налічується 6 412 осіб, заражених коронавірусом. Зауважте, це ті, кого протестували. Однак наше Міністерство охорони здоров’я повідомляє, що, в реальності, заражених набагато більше, але менш небезпечною формою. На цей момент, в Голландії зафіксовано 356 смертей. Це люди у віці від 55 до 97 років, 1836 осіб госпіталізовано. Ці цифри офіційно надало Міністерство охорони здоров’я Голландії.

Які заходи вживає країна для боротьби з поширенням COVID-19?

– Усі навчальні заклади: дитсадки, школи, інститути закриті на карантин і всі мають доступ до віддаленого онлайн-навчання. Всі уроки, лекції та сесії проводяться в режимі онлайн, на скільки це можливо. Всі, хто можуть працювати з дому – працюють віддалено. На підприємствах заборонені будь-які види зборів (понад 3 особи). Якщо ви працюєте в офісі, то відстань між вами й вашим колегою повинна бути не менше 1,5 метри.

Якщо ви виходите на вулицю, скажімо, просто погуляти, то позавчора вийшов урядовий указ про заборону прогулянок в групі понад 3 особи. Якщо ви сім’я – ви можете виходити на вулицю у повному її складі, а якщо просто друзі – тоді, будьте ласкаві слідувати вказівкам уряду і не збиратися в групи.

У нас, наприклад, в суботу була прекрасна погода, і люди масово виїжджали на море або в ліс погуляти, а це означає підвищений ризик інфікування. Тому зараз, якщо ви виходите на вулицю, ви зобов’язані дотримуватися відстані з перехожими у 1,5 метра.

Якщо ви йдете в магазин або на базар, потрібно дотримуватися кількох правил:

– 1 людина з сім’ї;

– відстань між людьми не менше 1,5 м;

– певна кількість візків видається на 1 магазин. Один візок розрахований на 10 квадратних метрів. Коли візки закінчуються – до магазину перестають пускати відвідувачів, до тих пір, поки візки не будуть повернені назад;

– в кожному магазині є дезінфекційні засоби для покупців.

У нас закрили всі кафе, готелі, спортзали, розважальні центри. Все закрито на карантин до 6 квітня. Крім того, уряд Голландії, аж до 1 червня, скасував усі масштабні заходи, такі як: Євробачення, День визволення Голландії (5 травня), День Короля (30 квітня) та інші великі свята, концерти й збори.

До речі, що стосується недотримання правил карантину. Якщо фізична особа порушує указ, то це загрожує їй штрафом до 400 євро. Що стосується організацій, то за порушення правил карантину, вони можуть бути оштрафовані на суму до 4000 євро.

В країні достатньо масок, дезінфекційних засобів?

– Що стосується масок і дезінфекційних засобів – то їх просто немає. Зараз Китай постачає нам маски, і ми боїмося, щоб не закрили повітряні кордони з Голландією. Але зараз деякі швейні фабрики переобладнають виробництво з пошиття текстилю, наприклад, на виготовлення масок для наших лікарень.

Ви знаєте українських туристів, які “застрягли” в Голландії та не можуть виїхати додому?

– Як я вже говорила, я тут живу давно. Ми планували поїздку в Іспанію на початку квітня, але у зв’язку з теперішньою ситуацією та закриттям кордонів Іспанії, авжеж, її довелося скасувати. Я особисто не знаю нікого з українських туристів, які “застрягли” в Голландії. Але, наприклад, мої батьки збиралися летіти в Україну у квітні, і їх поїздка також зірвалася через коронавірус. З країни вилетіти практично неможливо. Уряд суворо рекомендує літати тільки у найнеобхідніших випадках, до яких, відпустка, наприклад, не відноситься.

Ваші побажання українцям і всьому світові у цей важкий час.

Хотілося б побажати всім українцям за кордоном і у самій Україні – бережіть себе! Коронавірус – це не просто грип, а куди більш серйозне захворювання. Слідкуйте за собою, будьте здорові! Слухайтеся порад Міністерства охорони здоров’я, виконуйте вказівки уряду, бережіть один одного і будьте добрішими до своїх ближніх!

 

Читайте также:   Марина Одольська та Євген Іванов святкують 7 років шлюбу! (ФОТО)

Coronavirus in Holland: an interview with an insider

 

As promised, we are launching a new column dedicated to the spread of coronavirus in various countries of the world.

Today we talk to Taisiya ​​Weimans-Kovalchuk from Apeldoorn, the Netherlands, and learn first-hand about the real situation regarding COVID-19 in the whole of Holland.

Taisiya is a native of Odesa, a freelance photographer, who has been living in Holland for a long time and knows the situation with coronavirus in this country.

Well, Taisiya, tell me, how long have you been living in Holland?

– Almost 17 years have passed since I arrived in Holland for permanent residence with my parents. Here I got an education, work but I don’t forget my roots, and come to my native Odesa very often, at least twice a year, to visit relatives and friends or for work.

You are working on a photo project now, right? Tell us about it.

Читайте также:   Netflix представив трейлер серіалу "Винаходячи Анну" про російську аферистку

– Yes, that’s right. As a photographer, my colleagues and I organized the “Unknown corners of Holland” project. It was created specifically for tourists, to show that in Holland there are not only generally accepted sights that everyone knows about, such as Amsterdam or fields with tulips but also other, no less amazing places that are worth attention.

What is the situation with coronavirus in the Netherlands today?

– Now in the Netherlands, as well as around the world, far from all are checked for the coronavirus since there are not enough tests. They mainly test health workers, who work in hospitals or, for example, in nursing homes, to know for sure that they are not infected.

Ordinary people are tested less often or selectively, mainly those, who have all the symptoms and indications for hospitalization.

To date, in Holland, there are 6,412 people infected with the coronavirus. Note, those who have been checked. However, our Ministry of Health reports that, in fact, there are many more infected people but in a less dangerous form. At the moment, in Holland, there were 356 deaths recorded. These are people aged from 55 to 97 years; 1836 people are hospitalized. These figures were officially provided by the Dutch Ministry of Health.

What measures is the country taking to combat the spread of COVID-19?

– All educational institutions, like kindergartens, schools, institutes are quarantined, and all have access to remote online education. All lessons, lectures, and sessions are held online as much as possible. All those, who can work from home – work remotely. At the enterprises, all types of meetings are prohibited (more than 3 people). If you work in an office, the distance between you and your colleague should be at least 1.5 meters.

If you go out, say, just for a walk, then the day before yesterday the government decree was issued, prohibiting walking in a group of more than 3 people. If you are a family, all of you may go out together, and if you are just friends, then be so kind as to follow the instructions of the government and not get together in groups.

For example, we had wonderful weather on Saturday, and people went out to the seacoast or to the forest in large numbers, which means an increased risk of infection. So now, if you go outside, you must observe a distance of 1.5 meters with all passers-by.

If you go to a store, you need to follow these rules:

– 1 person from the family;

– the distance between people is not less than 1.5 m;

– a certain number of shopping carts is issued per 1 store. One cart is intended for 10 square meters. When all the carts are busy, visitors are no longer allowed into the store until the shopping carts are returned;

– In each store, there are disinfectants for customers.

We have closed all cafes, hotels, sports halls, entertainment centers. Everything is quarantined until April 6. Besides, the Dutch government, up to June 1, canceled all large-scale events, such as Eurovision, Holland Liberation Day (May 5), The King’s Day (April 30) and other major holidays, concerts and meetings.

By the way, regarding non-compliance with quarantine rules. If an individual violates the decree, then it threatens him with a fine of up to 400 euros. As for organizations, for violations of the quarantine rules, they can be fined up to 4,000 euros.

Are there enough masks and disinfectants in the country?

Читайте также:   Кішка Карла Лагерфельда випустила колекцію меблів для кішок

– As for masks and disinfectants, they simply do not exist. Now China is supplying us with masks, and we are afraid that they will close the air borders with Holland. But now, some garment factories are converting production from sewing textiles, for example, to the manufacture of masks for our hospitals.

Do you know Ukrainian tourists who got “stuck” in Holland and cannot return home?

– As I say, I’ve been living here for a long time. We planned a trip to Spain in early April, but due to the current situation and the closure of the borders of Spain, of course, it had to be canceled. I, personally, don’t know any of the Ukrainian tourists “stuck” in Holland. But, for example, my parents were going to fly to Ukraine in April, and their trip also failed due to the coronavirus. It is almost impossible to fly out of the country. The government strictly recommends flying only in the most necessary cases, to which, for example, vacation does not apply.

Your wishes to Ukrainians and the whole world in this difficult time.

I would like to wish all Ukrainians abroad and in Ukraine to take care! Coronavirus is not just flu but a much more serious disease. Take care of yourself, be healthy! Follow the advice of the Ministry of Health, follow government decrees, take care of each other and be kinder to your neighbors!

 

Не успеваете всё читать ?
Подпишитесь на рассылку Financoff.
Самое важное и интересное из
сегодняшних новостей вам на почту.

Это бесплатно.
Комментариев: 1248

Напишите комментарий

Your email address will not be published. Required fields are marked *