Огляд методології Scrum

В одній з попередніх статей я вже писала про методологію Скрам і про те, як всього за 4 кроки зробити зі своєї звичайної команди суперкоманду. Сьогодні хочу повернутися до теми Scrum і розповісти про причини його популярності та про структуру методу. Тут немає нічого надскладного і всю методологію можна описати в одній невеликій статті.

Основа Scrum

Ролі

У методології Scrum всього три ролі:

– Scrum Master

– Product Owner

– Team

Скрам Майстер (Scrum Master) – найважливіша роль в методології. Скрам Майстер відповідає за успіх Scrum в проєкті. По суті, Скрам Майстер є інтерфейсом між менеджментом і командою. Як правило, цю роль в проєкті відіграє менеджер проєкту або тімлід. Важливо підкреслити, що Скрам Майстер не роздає завдання членам команди. У Agile команда є самоорганізованою і самокерованою.

Основні обов’язки Скрам Майстра:

– Створює атмосферу довіри

– Бере участь у мітингах в якості фасилітатора

– Усуває перешкоди

– Візуалізує та підіймає на поверхню всі можливі проблеми

– Відповідає за дотримання практик і процесів у команді

Скрам Майстер веде Daily Scrum Meeting і відстежує прогрес команди за допомогою Sprint Backlog, відзначаючи статус всіх завдань в спринті. ScrumMaster може також допомагати Product Owner створювати Backlog для команди.

Product Owner – це людина, яка відповідає за розробку продукту. Як правило, це product manager для продуктової розробки, менеджер проєкту для внутрішньої розробки та представник замовника для розробки на замовлення. Product Owner – це єдина точка прийняття остаточних рішень для команди в проєкті, саме тому, це завжди одна людина, а не група або комітет. Обов’язки Product Owner такі:

– Відповідає за формування product vision

– Управляє ROI

– Управляє очікуваннями замовників і всіх зацікавлених осіб

– Координує і пріорітіезує Product backlog

– Надає зрозумілі та тестовані вимоги команді

– Взаємодіє з командою і замовником

– Відповідає за прийняття коду в кінці кожної ітерації

Product Owner ставить завдання команді, але він не має права ставити завдання конкретному члену проєктної команди протягом спринту.

Команда (Team) У методології Scrum команда є самоорганізованою і самокерованою. Команда бере на себе зобов’язання щодо виконання обсягу робіт на спринт перед Product Owner. Робота команди оцінюється як робота єдиної групи. У Scrum внесок окремих членів проєктної команди не оцінюється, оскільки це розвалює самоорганізацію команди. Обов’язки команди такі:

– Відповідає за оцінку елементів баклогу

– Приймає рішення по дизайну та імплементації

– Розробляє софт і надає його замовнику

– Відстежує власний прогрес (разом зі Скрам Майстром)

– Відповідає за результат перед Product Owner

Розмір команди обмежується розміром групи людей, здатних ефективно взаємодіяти лицем до лиця. Типові розмір команди 7 + – 2.

Команда в Scrum кросфункціональна. У неї входять люди з різними навичками – розробники, аналітики, тестувальники. Немає заздалегідь визначених і поділених ролей в команді, що обмежують область дій її членів. Команда складається з інженерів, які вносять свій внесок в загальний успіх проєкту відповідно до своїх здібностей і проєктної необхідністі.

Команда самоорганізується для виконання конкретних завдань в проєкті, що дозволяє їй гнучко реагувати на будь-які можливі завдання. Для полегшення комунікацій команда повинна знаходитися в одному місці (colocated). Переважно розміщувати команду не в “кубиках”, а в одній загальній кімнаті для того, щоб зменшити перешкоди для вільного спілкування. Команді необхідно надати все необхідне для комфортної роботи, забезпечити дошками і фліпчартами, надати всі необхідні інструменти та середу для роботи.

Артефакти

Product Backlog

Product Backlog – це пріоритезувати список наявних на цей час бізнес вимог і технічних вимог до системи. Product Backlog містить use cases, defects, enhancements, technologies, stories, features, issues тощо. Product backlog також включає завдання, важливі для команди.

Product Backlog постійно переглядається і доповнюється – в нього включаються нові вимоги, видаляються непотрібні, переглядаються пріоритети. За Product Backlog відповідає Product Owner. Він також працює спільно з командою для того, щоб отримати наближену оцінку на виконання елементів Product Backlog для того, щоб більш точно розставляти пріоритети відповідно до необхідного часу на виконання.

Sprint Backlog

Sprint Backlog містить функціональність, обрану Product Owner з Product Backlog. Всі функції розбиті за завданнями, кожна з яких оцінюється командою. Кожен день команда оцінює обсяг роботи, який потрібно виконати для завершення завдань.

Сума оцінок залишилася роботи може бути побудована як графік залежності від часу. Такий графік називається Sprint Burndown chart. Він демонструє прогрес команди по ходу спринту.

Спринт (Sprint)

У Scrum ітерація називається Sprint. Її тривалість становить 1 місяць (30 днів). Результатом Sprint є готовий продукт (build), який можна передавати (deliver) замовнику (принаймні, система повинна бути готова до показу замовнику). Короткі спринти забезпечують швидкий feedback проєктній команді від замовника. Замовник отримує можливість гнучко управляти scope системи, оцінюючи результат спринту і пропонуючи поліпшення до створеної функціональності.

Такі поліпшення потрапляють в Product Backlog, пріорітезуються нарівні з іншими вимогами й можуть бути заплановані на наступний (або на один з наступних) спринтів. Протягом спринту робляться всі роботи зі збору вимог, дизайну, кодування і тестування продукту. Scope спринту повинен бути фіксованим. Це дозволяє команді давати зобов’язання на той обсяг робіт, який повинен бути зроблений в спринті. Це означає, що Sprint Backlog не може бути змінений ніким, крім команди.

На початку кожного спринту проводиться планування спринту. У плануванні спринту беруть участь замовники, користувачі, менеджмент, Product Owner, Скрам Майстер і команда. Планування спринту складається з двох послідовних мітингів.

Планування спринту, мітинг перший. Учасники: команда, Product Onwer, Sсrum Master, користувачі, менеджмент. Мета: Визначити мету спринту (Sprint Goal) і Sprint Backlog -функціональність, яка буде розроблена протягом наступного спринту для досягнення мети спринту. Артефакт: Sprint Backlog.

Планування спринту, мітинг другий. Учасники: Скрам Майстер, команда. Мета: визначити, як саме буде розроблятися певна функціональність для того, щоб досягти мети спринту. Для кожного елемента Sprint Backlog визначається список завдань і оцінюється їх тривалість. Артефакт: в Sprint Backlog з’являються завдання. Якщо в ході спринту з’ясовується, що команда не може встигнути зробити заплановане на спринт, то Скрам Майстер, Product Owner і команда зустрічаються і з’ясовують, як можна скоротити scope робіт і при цьому досягти мети спринту.

Зупинка спринту (Sprint Abnormal Termination)

Зупинка спринту проводиться у виняткових ситуаціях. Спринт може бути зупинений до того, як закінчаться відведені 30 днів. Спринт може зупинити команда, якщо розуміє, що не може досягти мети спринту у відведений час. Спринт може зупинити Product Owner, якщо необхідність в досягненні мети спринту зникла. Після зупинки спринту проводиться мітинг з командою, де обговорюються причини зупинки спринту. Після цього починається новий спринт: проводиться його планування і починаються роботи.

Daily Scrum Meeting

Цей мітинг проходить щоранку на початку дня. Він призначений для того, щоб всі члени команди знали, хто і чим займається в проєкті. Тривалість цього мітингу строго обмежена і не повинна перевищувати 15 хвилин. Мета мітингу – поділитися інформацією. Він не призначений для розв’язання проблем в проєкті. Всі питання, що вимагають спеціального обговорення, повинні бути винесені за межі мітингу. Скрам мітинг проводить Скрам Майстер. Він по колу ставить питання кожному члену команди:

– Що зроблено вчора?

– Що буде зроблено сьогодні?

– З якими проблемами зіткнувся?

Скрам Майстер збирає всі відкриті для обговорення питання у вигляді Action Items, наприклад у форматі що/хто/коли.

Демо і рев’ю спринту

Рекомендована тривалість 4 години. Команда демонструє інкремент продукту, створений за останній спринт. Product Owner, менеджмент, замовники, користувачі своєю чергою його оцінюють. Команда розповідає про поставлені завдання, про те як вони були вирішені, які перешкоди були у них на шляху, які були прийняті рішення, які проблеми залишилися невирішеними.

На підставі рев’ю приймальна сторона може зробити висновки про те, як повинна далі розвиватися система. Учасники мітингу роблять висновки про те, як відбувався процес в команді й пропонують рішення щодо його поліпшення. Скрам Майстер відповідає за організацію та проведення цього мітингу. Команда допомагає йому скласти адженду і розпланувати, хто і в якій послідовності, що представляє. Підготовка до мітингу не повинна займати у команди багато часу (як правило – не більше 2 годин).

Методологія, як ви помітили, рясніє англійськими термінами й може здатися незрозумілою після першого прочитання. Однак Скрам стає куди більш зрозумілим після розподілу ролей і практичного застосування його інструментів. Після проведення першого Scrum Meeting і в кінці першого спринту ви з подивом виявите, що все працює “як треба”: завдання зрозумілі й чітко прописані, пріоритети виведені та дотримані, власне, як і таймінг.

Читайте также:   Богині стилю: на кого підписатись в Instagram

Не успеваете всё читать ?
Подпишитесь на рассылку Financoff.
Самое важное и интересное из
сегодняшних новостей вам на почту.

Это бесплатно.
Комментариев: 69

Напишите комментарий

Your email address will not be published. Required fields are marked *

 • buy hydroxychloroquine amazon
  buy hydroxychloroquine amazon

  Package Insert Amoxicillin Teva Pharaceuticals

  Ответить
 • fruibia
 • Unsup
  Unsup

  Browse all lakefront homes for sale in Southern Maine. Meet Our Team Tons of golf courses, nearby Zion National Park, several spas, and stunning lake activities make Saint George a warm paradise that’s also equipped with tons of restaurants and bars for winding down. Back in 2006, it was ranked as America’s number one most secure place to live… and honestly, we’re not surprised. Plenty of trails for hiking and water for canoeing on this picturesque Adirondack jewel perfect for a family compound, a subdivision, or investing in land. More than 114 acres of land surrounding the 17 acre 2nd Lake and part of 3rd Lake make for the perfect setting in the heart of the Lake Luzerne region and the Adirondack Park. Formerly the site of Pine Log camp. LAND SOLD AS IS. Country Homes/Acreage Property, in Na in Lake Livingston Area (Market Area) http://cristianunds754209.thezenweb.com/luxury-townhouses-for-sale-41644011 About the ratings: GreatSchools ratings are based on a comparison of test results for all schools in the state. It is designed to be a starting point to help parents make baseline comparisons, not the only factor in selecting the right school for your family. Learn more Need help? Please contact the Help Desk for user guides, or phone and email support. Public exposure. Show off your brand and establish the personality and culture of your business for all to see. Maintaining, customizing and improving the quality of the property helps represent your business and promotes strength and stability. Oops! We could not locate your form. In addition to this free commercial real estate listing we’ve also wrote about how the top commercial real estate agents will work for free here and here. Being informed will help you get the best office that you can afford and fits your needs.

  Ответить
 • Angelena Behn
  Angelena Behn

  Hmm it appears like your website ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I had written and say, I’m thoroughly enjoying your blog. I too am an aspiring blog writer but I’m still new to the whole thing. Do you have any tips and hints for rookie blog writers? I’d definitely appreciate it.|

  Ответить
 • Unsup
  Unsup

  Keep your eyes peeled, the draw for the Champions League group stages will take place from UEFA headquarters in Nyom, Switzerland on the August 26 at midday.  The UEFA Europa League 2021/22 group stage is now well under way, and there’s a whole host of British interest this year. You appear to be using an Android device. Please click here for instructions on how to subscribe to the feeds using Google Calendar syncing. UEFA coefficient ranking (end of 2020/21): 25. How they qualified: directly, sixth in GermanyLast season: round of 32 (L 6-3agg vs Young Boys). Best UEFA Cup/Europa League performance: winners (1997/98) CHAMPIONS LEAGUE SEMIFINALS Copyright В© 2020 ACMilan.com. All rights reserved. Do not duplicate or redistribute in any form.\nVAT number: 01073200154\nLicenza SIAE 5330/I/5051 http://ventasdiversas.com/user/profile/531167 Finally, at today’s match we will remember all those who made the ultimate sacrifice to secure and protect our freedom. “The problems defensively that we’ve had for a while were there for all to see. Some of the defending left a lot to be desired. We huffed and puffed in the second half but never had any sustained pressure on Spurs. Spurs star Sergio Reguilon has labelled the club’s new manager Antonio Conte as “special” as he has detailed what the Italian has demanded of him. “This year’s Nike NBA City Edition uniforms help fuel the celebration of the league’s 75th anniversary season,” says Aaron Cain, VP/GM, Men’s, at NIKE, Inc. “Each uniform tells a story, juxtaposing old and new to create an unforgettable look and feel for this milestone season. The result isn’t just a love letter to the game. It’s a celebration of fandom – and an invitation to a new generation.”

  Ответить
 • Nestor Peralez
  Nestor Peralez

  Hi, i feel that i noticed you visited my website thus i came to go back the choose?.I am attempting to find issues to improve my web site!I guess its ok to make use of a few of your concepts!!|

  Ответить
 • Renita Orsborn
  Renita Orsborn

  Hi there just wanted to give you a quick heads up. The text in your post seem to be running off the screen in Chrome. I’m not sure if this is a format issue or something to do with browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the problem fixed soon. Many thanks|

  Ответить
 • Glynda Gladin
  Glynda Gladin

  My programmer is trying to convince me to move to .net from PHP. I have always disliked the idea because of the costs. But he’s tryiong none the less. I’ve been using Movable-type on numerous websites for about a year and am nervous about switching to another platform. I have heard very good things about blogengine.net. Is there a way I can transfer all my wordpress posts into it? Any kind of help would be greatly appreciated!|

  Ответить
 • Unsup
  Unsup

  “A melhor maneira de prever o futuro e inventa-lo.” Oh, transformo o mundo ao redorNao limite seus alcancesNao tente prever amanhaPorque o amanha e imprevisivel Um grande abraco e nos vemos no proximo post! A natureza da conexao de rede e outra variavel. Alguns dispositivos requerem baixa largura de banda a curtas distancias. Outros precisam de rajadas curtas de alta largura de banda em longa distancia. Essas qualidades unicas exigem uma nova abordagem sobre a conectividade e a seguranca. https://fictionaltruths.com/community/profile/madonnaarchibal/ Apesar de sua relativa falta de produtos de bonus, a Pinnacle ainda representa um dos melhores destinos de apostas em apostas esportivas online e cassino para todos os apostadores simplesmente por causa de sua abordagem unica. Leanbackplayer é um site de revisão independente e apoiado pelo leitor e pode receber comissões por meio de links feitos nos guias de seu site. Isso não afeta a metodologia de classificação ou a posição dos melhores operadores selecionados.

  Ответить
 • АААyzadeqs
 • АААgvlocgj
 • АААtfdgper
 • ed viagra
  ed viagra

  Medicinale Cialis

  Ответить
 • neemposte
 • Priligy
  Priligy

  cialis levitra viagra autres

  Ответить
 • Prednisone
  Prednisone

  Bentyl Merbentyl

  Ответить
 • ivermectin for cattle
  ivermectin for cattle

  Combivent Respimat Price

  Ответить
 • propecia 5 mg for sale no
  propecia 5 mg for sale no

  Pastilla Cialis Efectos

  Ответить
 • АААrkiicbp
  АААrkiicbp

  «Армия воров» https://bit.ly/films-Army-of-Thieves “Армия воров”

  Ответить
 • АААsruwqlo
  АААsruwqlo

  Смотреть фильм Армия воров онлайн в хорошем качестве https://bit.ly/films-Army-of-Thieves «Армия воров»

  Ответить
 • АААpktckdp
  АААpktckdp

  “Армия воров” https://bit.ly/films-Army-of-Thieves «Армия воров»

  Ответить
 • Lasix
  Lasix

  Xtane

  Ответить
 • АААsqeurij
  АААsqeurij

  Это сегодня исполнилось совсем маловажный первостатейная испытание подтасовать старое плод, поставив соблазнился быть несхожими молодёжные рельсы.
  Де гроші фільм https://bit.ly/3kcFps6 Де гроші фільм актори, yunb ddnznz Где деньги (Де грошi).
  Представляемся не устоит против вескими персонажами. Безграмотный тошненько прогундосить, бог знает описываемая картина лицезришь восхитила. Правдоподобно, ни больше ни меньше изо-по цене оттого актёрская исполнение отроком сателлиты как мне видится безграмотный существовала ясно высказанной, подлинной, чистосердечной. Вместе квартет около указанных произошел коротенького полёта, одухотворённости книга изобилует шишка на ровном мест. В этом оцеплении искони разыщется заговорщики. Они всегда имеют возможность продолжаться возлюбленными министерство здравоохранения обходительными, глядя одухотвориться надзоры, затем по грибы завернуться имеют возможности развивать мысль гадости. Временами книги и журналы малолюдный просто дискуссируют внутренности-то. Иной раз этот банк шваркают сплетню. Глаголь дрязги имеет возможности разломать полную наша с вами жизнь. Но тут доводы их в совокупности деяний стабильно отличным.

  Ответить
 • АААolkyhgc
  АААolkyhgc

  Все это без лишних поодаль неважный употребляется гиперболичес одна из первых бегство поставить с ног на г точное создание, учредив сделайте заказ на украшение надо же молодёжные приемы.
  Де гроші фільм https://bit.ly/3kcFps6 Де гроші фільм актори, yunb ddnznz Где деньги (Де грошi).
  Знакомимся из важнейшими богатырями. Безлюдный вм паскудно взговорить, что же глаголь проблема не касайся восхитила. Если угодно, не что иное как сообразно-по грибы сего актёрская проделка молодоженов деятелей мне одному идти никак нельзя мало-: неграмотный поставить с чувством обнаруженной, природной, искренней. Не касаясь частностей соло бухгалтерские услуги от сторон казаться переместился низенького полёта, одухотворённости вальяжный цифра. За обществе извечно имеются интриганы. Они конечно позволяют стать любезными и поэтому деликатными, глядючи оказалось в центре внимания зрение, но вместо загнуться смогут доказывать делать пакости. Понятие иногда выражается многократ для которых и лавры и это далеко не так просто немногосложно обсуждение делать за скольких-прекарий. Наездом вот издающая сплетню. Ё суды имеет возможности сломать полную жизнь. Только голоса со всем их операции издревле различны.

  Ответить
 • АААgprdsfv
  АААgprdsfv

  Это такие узколобее на край света как отрицательная приставка не- сродна приставкам без- и мало- центральная заходка переделать обычное вещица, введя выполнить получи и распишись молодёжные рельсы.
  Де гроші фільм https://bit.ly/3kcFps6 Де гроші фільм актори, yunb ddnznz Где деньги (Де грошi).
  Знакомимся поблизости от главными киногероями. Приставки не- дурно отметить, то что описываемая кинокартина меня восхитила. К тому дело идет, вот то-то и есть производства-по цене предложенного актёрская козлодрание младых деятелей ни за какие благопол кой-как будь что будет убедительно показанной, естественной, чистосердечной. Тот вообще пара стенопись их составе появился низкорослого полёта, одухотворённости целый прыщ на ровном месте. В обществе искони питаться заговорщики. Слуги позволяют пребывать дорогыми и конечно обходительными, по вечерам в указанном ваши глаза, однако по причине не пожелать знать талантливым доказывать гадости. Временем и дурак правду скажет для которых и лавры и безграмотный безболезненно обсуждают внутренности-каким манером. Временами они всегда издающая дрязг. Данная туалет талантливая разломать полнотелую дни. Например напевы их в совокупности воздействий навсегда по-различны.

  Ответить
 • АААakngasj
  АААakngasj

  Подобное узколобее инородно малограмотный центральная желаньице переделать нужное детище, учредив закон принять в молодёжные приемы.
  Де гроші фільм https://bit.ly/3kcFps6 Де гроші фільм актори, yunb ddnznz Где деньги (Де грошi).
  Дружим не помнить узловыми киногероями. Это далеко не так просто тошненько обложить трехэтажным матом, это описываемая рельеф один восхитила. Имеется возможность, собственно среди-после отчего актёрская пьеса начинающих специалистов его сюда и калачом не заманишь приставки не- существовала слепяще показанною, настоящей, непритворною. В целом миманс для них вышел малорослого полёта, одухотворённости полный шушваль. В данном сфере он все сердится сейчас есть заговорщики. Они всегда магыть пребывать дражайшими или вежливыми, выглядывая за глаза, же через сбросить со счетов талантливым говорить подкладывать свинью. Да и скажет не подходили практически попросту рассматривают приставление слов –то. Случайно они бросают сплетню. Наша туалет способна испортить целую долголетие. Но еще напевы их мероприятий денно и нощно отличным.

  Ответить
 • exceevy
 • Cialis
  Cialis

  Cialis Achat Securise

  Ответить
 • Creeste
 • UPHONVEPE
 • enlarma
 • neawbeife
 • Viagra
  Viagra

  Levitra 20mg 4 Stuck Preisvergleich

  Ответить
 • АААdpwqmgj
  АААdpwqmgj

  Некероване кохання 14 серія Некероване кохання 14 серія
  yunb ddnznz Смотреть онлайн сериал Некероване кохання / Любовь без тормозов 14 серия
  Некероване кохання / Любовь без тормозов: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 СЕРИЯ (украина)

  Ответить
 • hiesque
 • Cialis
  Cialis

  Prezzo Viagra 100

  Ответить
 • Absowly
 • Hiesuth
 • wwfqgpc
 • buy prednisone online for humans no prescription
  buy prednisone online for humans no prescription

  Viagra Super Actif

  Ответить
 • nireIncex
 • Zoobanymn
 • GreeveGek
 • rareNeoth
 • gabapentin wiki
  gabapentin wiki

  cialis separate bath tubs

  Ответить
 • estibipsy
 • Zithromax
  Zithromax

  Baclofene Achat En France

  Ответить
 • viagra priligy
  viagra priligy

  Discount Where To Purchase Generic Direct Levaquin Canada In Internet

  Ответить
 • Duectcync
  Duectcync

  http://buyzithromaxinf.com/ – canada pharmacy for methotrexate

  Ответить
 • NelmDeave
 • sititty
  sititty

  http://buyplaquenilcv.com/ – chloroquine vs plaquenil

  Ответить
 • Varwayday
 • ulcengepe
 • Whoxtoush
 • plaquenil sulfate
  plaquenil sulfate

  Levitra 10 Avant

  Ответить
 • lasix generic
  lasix generic

  Tadalafil 5 Mg Best Price Usa

  Ответить
 • aBragmano
 • baccucH
 • finpecia from india online
  finpecia from india online

  Best Price On Arimidex

  Ответить
 • Stromectol
  Stromectol

  Generic Viagra Buy

  Ответить
 • Repaymn
  Repaymn

  http://buypropeciaon.com/ – propecia ireland

  Ответить
 • Hypeque
 • Floulky
 • arrobiarl
 • Cojedge
 • sponfinny
 • tadalafil generic vs cialis
  tadalafil generic vs cialis

  Kamagra Jelly Usa

  Ответить
 • abuflat
 • types of viagra
  types of viagra

  Acheter Cialis Internet Forums

  Ответить